Interne- en externe audits

Interne audits

Voor het uitvoeren van een doelgerichte interne ISO audit kunt u de hulp inschakelen van onze adviseurs. Interne audits zijn bij veel organisaties een verplicht onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Helaas zien veel  bedrijven audits vooral als een verplichting, omdat het moet om het ISO-certificaat te behouden. Dat is jammer, want als de audit op de juiste wijze wordt uitgevoerd, draagt deze juist bij aan het bereiken van de doelen van de organisatie, een groot voordeel!

Vragen die een organisatie zichzelf moet stellen zijn:

  1. Wat? Voldoet mijn bedrijf bij het uitvoeren van haar activiteiten aan de (interne) regels?
  2. Hoe? Kan de bedrijfsvoering verbeteren door het aanpassen van (interne) regelgeving?
  3. Waarom? Hebben de getoetste processen het gewenste resultaat, oftwel dragen ze bij aan de gestelde doelstellingen?

Voorwaarden voor een opbouwende, succesvolle interne audit:

  • Tijdens de audit worden de vragen Wat/Hoe/Waarom beantwoord. De uitkomsten worden gerapporteerd aan het management.
  • De interne auditors (of Kwaliteitscentrum adviseur) beschikt over de juiste competenties om de interne audit uit te voeren.
  • De onafhankelijke, interne auditor(s) of adviseur van Kwaliteitscentrum) worden gerespecteerd en hun bevindingen worden op waarde geschat. Hiervoor is het belangrijk dat het management van een organisatie de audit volledig ondersteunt en faciliteert en dit ook kenbaar maakt binnen de organisatie. 

Na de interne audit worden verbetervoorstellen gedaan, gebaseerd op de bevindingen. Deze voorstellen worden vervolgens wel of niet overgenomen door het management, uitgevoerd en gepresenteerd aan de medewerkers. Een interne audit is geslaagd als de mix van drie vragen wordt beantwoord, dus niet alleen Wat en Hoe, maar ook Waarom? Alleen dan biedt een interne audit een strategische meerwaarde.

Externe audits

Voor externe audits kunt u gebruik maken van de diensten van een externe certificatieinstelling. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze voor een bepaalde certificeerder en het organiseren van een externe audit. Indien gewenst zijn zij hierbij aanwezig om vragen van de auditor direct te beantwoorden. Neemt u dus gerust contact op met onze adviseurs via het contactformulier. Samen met hen kunt u dan de mogelijkheden bespreken.

Certificatie Instellingen

Bekende certificerende instellingen zijn Lloyd's Register (LRQA), Dekra, Kiwa, SGS, DNV en Tüv. Op de site van de Raad voor Accreditatie vindt u meer informatie.